Haslo: więźba skały

więźba skały, geol. zespół cech skały obejmujący zarówno stopień wykrystalizowania jej składników, ich proporcje ilościowe i rozmiary (ziarn, kryształów), jak i ich rozmieszczenie w skale; odpowiada łącznie pojęciom struktury i tekstury skały.Ostatnio czytane