Haslo: więźba skały

więźba skały, geol. zespół cech skały obejmujący zarówno stopień wykrystalizowania jej składników, ich proporcje ilościowe i rozmiary (ziarn, kryształów), jak i ich rozmieszczenie w skale; odpowiada łącznie pojęciom struktury i tekstury skały.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKLUB KSIĄŻKI, sposób sprzedaży książek (i innych wydawnictw) w formie abonamentu wysyłkowego. Pierwsze kluby książki powstały w 1. 30. XX w.

Promocje