Haslo: więźba skały

więźba skały, geol. zespół cech skały obejmujący zarówno stopień wykrystalizowania jej składników, ich proporcje ilościowe i rozmiary (ziarn, kryształów), jak i ich rozmieszczenie w skale; odpowiada łącznie pojęciom struktury i tekstury skały.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKULTURA OBRAZKOWA, kultura wizualna, często stosowane określenie dla tendencji we współczesnej kulturze masowej, w której dominują formy wizualne, głównie film, telewizja, plakat, literatura w postaci komiksu.

Promocje