_
Slownik terminowKULTURA OBRAZKOWA, kultura wizualna, często stosowane okre¶lenie dla tendencji we współczesnej kulturze masowej, w której dominuj± formy wizualne, głównie film, telewizja, plakat, literatura w postaci komiksu.

Promocje