Haslo: Witkowska Alina

Witkowska Alina, ur. 13 X 1928, Warszawa, historyk literatury; profesor IBL PAN; czł. PAN, PAU i TNW; badaczka pol. literatury 1. poł. XIX w. (kategorii światopoglądowych pol. romantyzmu, m.in. mesjanizmu, słowiańskości, doświadczeń Wielkiej Emigracji); prace monograficzne (Mickiewicz. Słowo i czyn, Towiańczycy), zbiory szkiców lit. (Sławianie, my lubim sielanki..., Wielkie stulecie Polaków), synteza Romantyzm (z R. Przybylskim).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowTYTULATURA ogół danych służących do identyfikacji wydawnictwa, umieszczonych: w przypadku czasopisma i gazety - na pierwszej stronie (zawartość: tytuł, podtytuł, określenie częstotliwości ukazywania się, numer bieżący w danym roku, ewentualnie numer kolejny od powołania czasopisma, cenę, numer ISSN, ewentualnie inne informacje); w przypadku książki - przede wszystkim na karcie tytułowej i w metryce (zawartość: nazwa autora lub autorów, nazwy współtwórców książki, tytuł, podtytuł, numer i tytuł indywidualny tomu, adres wydawniczy, oznaczenie kolejności wydania, nazwa serii i numer w obrębie serii).

Promocje