Haslo: Witkowska Alina

Witkowska Alina, ur. 13 X 1928, Warszawa, historyk literatury; profesor IBL PAN; czł. PAN, PAU i TNW; badaczka pol. literatury 1. poł. XIX w. (kategorii światopoglądowych pol. romantyzmu, m.in. mesjanizmu, słowiańskości, doświadczeń Wielkiej Emigracji); prace monograficzne (Mickiewicz. Słowo i czyn, Towiańczycy), zbiory szkiców lit. (Sławianie, my lubim sielanki..., Wielkie stulecie Polaków), synteza Romantyzm (z R. Przybylskim).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSIECIOCHOLIZM, objawy uzależnienia od Internetu. Objawy: nieuzasadnione nadużywanie Interne-tu, zły nastrój w okresach "absencji", niechęć do bezpośrednich kontaktów interpersonalnych. W USA powstały pierwsze kliniki odwykowe dla sieciocholików.

Promocje