Haslo: Witkowska Alina

Witkowska Alina, ur. 13 X 1928, Warszawa, historyk literatury; profesor IBL PAN; czł. PAN, PAU i TNW; badaczka pol. literatury 1. poł. XIX w. (kategorii światopoglądowych pol. romantyzmu, m.in. mesjanizmu, słowiańskości, doświadczeń Wielkiej Emigracji); prace monograficzne (Mickiewicz. Słowo i czyn, Towiańczycy), zbiory szkiców lit. (Sławianie, my lubim sielanki..., Wielkie stulecie Polaków), synteza Romantyzm (z R. Przybylskim).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZAKRES BIBLIOGRAFII, jedna z dwóch cech stanowiących o rodzaju bibliografii. Zakres bibliografii jest wyznaczany przez cechy treściowe materiałów zarejestrowanych w bibliografii. Zakres bibliografii ogólny (pełny) mają bibliografie rejestrujące materiały o różnej treści (np. bibliografia narodowa). Zakres bibliografii ograniczony maja bibliografie, w których materiał jest dobierany w zależności od przedmiotu (tematu) bibliografii (np. bibliografia na temat komputeryzacji bibliotek).

Promocje