Haslo: Witkowska Alina

Witkowska Alina, ur. 13 X 1928, Warszawa, historyk literatury; profesor IBL PAN; czł. PAN, PAU i TNW; badaczka pol. literatury 1. poł. XIX w. (kategorii światopoglądowych pol. romantyzmu, m.in. mesjanizmu, słowiańskości, doświadczeń Wielkiej Emigracji); prace monograficzne (Mickiewicz. Słowo i czyn, Towiańczycy), zbiory szkiców lit. (Sławianie, my lubim sielanki..., Wielkie stulecie Polaków), synteza Romantyzm (z R. Przybylskim).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowDZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEKI, rodzaj usług bibliotecznych, mających głównie formę informacji: 1) bibliograficznej (zawiera dane bibliograficzne dokumentu/ów); 2) bibliotecznej (o zasadach korzystania z biblioteki i rozmieszczeniu zbiorów); 3) rzeczowej (objaśnianie lub podawanie faktów, np. dat nazwisk, terminów); 4) katalogowej (o sposobie korzystania z katalogów bibliotecznych).

Promocje