Haslo: Wojciechowski Piotr

Wojciechowski Piotr, ur. 18 II 1938, Poznań, pisarz; powieści i opowiadania psychol.-obyczajowe o eksperymentalnej formie (Kamienne pszczoły, Czaszka w czaszce); utwory dla dzieci i młodzieży, felietony; 2002–05 prezes SPP.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWOLNOŚĆ SŁOWA, jedno z podstawowych praw człowieka, dotyczy prawa do swobodnego wypowiadania poglądów. Zagwarantowana przez dokumenty międzynarodowe i przepisy prawne poszczególnych państw demokratycznych. Konstytucja RP uznaje, że każdemu obywatelowi zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz zakazuje jakiejkolwiek cenzury środków masowego przekazu. Z wolnością słowa wiąże się prawo do informacji. Wolność słowa może być ograniczana ze względu na poszanowanie praw innych osób, ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę zdrowia i moralności.

Promocje