Haslo: wojna stuletnia

wojna stuletnia 1337–1453, między Anglią a Francją; wywołana dążeniem królów Anglii (z dynastii Plantgenetów) do objęcia tronu Francji po dynastii Kapetyngów; toczona na ziemiach francuskich, ze zmiennym szczęściem; kryzys Francji na początku XV w. (wojna armaniaków z burgundczykami, zwycięstwo Henryka V angielskiego pod Azincourt 1415), punktem zwrotnym wystąpienie Joanny d’Arc pod Orleanem 1429; zakończona porażką Anglii i wycofaniem się jej z Francji.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZAINTERESOWANIA CZYTELNICZE, skłonność do czytania określonego typu tekstów ze względu na ich tematykę, rodzaj piśmienniczy, gatunek literacki, osobę autora, epokę, ideologię itp. Zainteresowania czytelnicze mają charakter poznawczy, ulegają ewolucji w związku z dojrzewaniem psychofizycznym i psychospołecznym czytelnika, jego poziomem wykształcenia, dotychczasowymi lekturami.

Promocje