Haslo: wojna trypolitańska

wojna trypolitańska 1911–12, wojna libijska, wojna między Włochami a Turcją; zapoczątkowana okupacją Trypolisu przez Włochy, które następnie opanowały całą Trypolitanię; 1913 pokój w Lozannie przyznał Włochom Trypolitanię i Cyrenajkę.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRAWO DO INFORMACJI, jedno z podstawowych praw obywatelskich, zagwarantowane dokumentami międzynarodowymi oraz przepisami prawnymi poszczególnych państw demokratycznych. Oznacza, że każdy człowiek ma prawo otrzymywać i przekazywać informacje i idee bez ingerencji władz publicznych. Ma też prawo do dostępu do informacji o działalności organów publicznych. Prawo do informacji może być ograniczone tylko ze względu na ochronę praw i wolności innych ludzi oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu państwa.

Promocje