Haslo: wojna trzynastoletnia

wojna trzynastoletnia 1454–66, wojna polsko-krzyżacka, spowodowana inkorporacją Prus do Polski; toczona ze zmiennym szczęściem (klęska Polaków pod Chojnicami 1454, zwycięstwo pod Żarnowcem 1462), zakończona korzystnym dla Polski pokojem toruńskim 1466.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCYMELIA (gr. keimelion 'klejnot'), grupa zbiorów bibliotecznych szczególnie cennych, udostępniana często tylko w postaci fotokopii, mikrokopii lub zapisów techniką cyfrowa. Należą tu rękopisy, inkunabuły, pierwsze edycje dzieł klasyków, wyroby sławnych oficyn drukarskich, zabytki sztuki introligatorskiej itp.

Promocje