Haslo: wojna trzynastoletnia

wojna trzynastoletnia 1454–66, wojna polsko-krzyżacka, spowodowana inkorporacją Prus do Polski; toczona ze zmiennym szczęściem (klęska Polaków pod Chojnicami 1454, zwycięstwo pod Żarnowcem 1462), zakończona korzystnym dla Polski pokojem toruńskim 1466.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA POPULARNONAUKOWA, jeden z rodzajów piśmiennictwa; upowszechnia (popularyzuje) zagadnienia naukowe w formie przystępnej dla szerszego kręgu odbiorców; dostarcza wiedzy, kształtuje pogląd na świat, wychowuje, pomaga rozwiązywać problemy praktyczne.

Promocje