Haslo: wojna trzynastoletnia

wojna trzynastoletnia 1454–66, wojna polsko-krzyżacka, spowodowana inkorporacją Prus do Polski; toczona ze zmiennym szczęściem (klęska Polaków pod Chojnicami 1454, zwycięstwo pod Żarnowcem 1462), zakończona korzystnym dla Polski pokojem toruńskim 1466.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINTERNET, globalna sieć komputerowa; łączy komputery na wszystkich kontynentach; umożliwia dostęp do światowego zasobu informacji oraz coraz większej liczby usług. Użytkownikiem Internetu może być każdy posiadacz komputera z odpowiednim oprogramowaniem i modemem. Internet powstał w ramach amerykańskich obronnych planów awaryjnego systemu łączności. Pierwsze na świecie wirtualne połączenie dwóch komputerów miało miejsce w r. 1969 na Uniwersytecie Standforda.

Promocje