Haslo: wojna wietnamska

wojna wietnamska 1965–73, zbrojny udział USA po stronie Wietnamu Południowego w konflikcie między obu państwami wietnamskimi; po wycofaniu się wojsk amerykańskich, Wietnam Północny kontynuował ekspansję i 1975 opanował Wietnam Południowy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRAWO DO INFORMACJI, jedno z podstawowych praw obywatelskich, zagwarantowane dokumentami międzynarodowymi oraz przepisami prawnymi poszczególnych państw demokratycznych. Oznacza, że każdy człowiek ma prawo otrzymywać i przekazywać informacje i idee bez ingerencji władz publicznych. Ma też prawo do dostępu do informacji o działalności organów publicznych. Prawo do informacji może być ograniczone tylko ze względu na ochronę praw i wolności innych ludzi oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu państwa.

Promocje