Haslo: Wojnar Irena

Wojnar Irena, ur. 21 IX 1924, Warszawa, pedagog; profesor Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się gł. teorią wychowania estetycznego jako dziedziną z pogranicza nauk pedag., estetyki i socjologii sztuki; Teoria wychowania estetycznego.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINTERNET, globalna sieć komputerowa; łączy komputery na wszystkich kontynentach; umożliwia dostęp do światowego zasobu informacji oraz coraz większej liczby usług. Użytkownikiem Internetu może być każdy posiadacz komputera z odpowiednim oprogramowaniem i modemem. Internet powstał w ramach amerykańskich obronnych planów awaryjnego systemu łączności. Pierwsze na świecie wirtualne połączenie dwóch komputerów miało miejsce w r. 1969 na Uniwersytecie Standforda.

Promocje