Haslo: Wojnar Irena

Wojnar Irena, ur. 21 IX 1924, Warszawa, pedagog; profesor Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się gł. teorią wychowania estetycznego jako dziedziną z pogranicza nauk pedag., estetyki i socjologii sztuki; Teoria wychowania estetycznego.Ostatnio czytane