Haslo: Wojno Tadeusz Jerzy

Wojno Tadeusz Jerzy, ur. 20 III 1884, Warszawa, zm. 2 XI 1971, tamże, krystalograf i petrograf; profesor SGGW i Politechniki Warsz.; prace z krystalografii, gł. metodyki pomiarów i obliczeń krystalograf.; badania skał metamorficznych Szwajcarii, marmurów i bazaltów Śląska.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWOLNOŚĆ SŁOWA, jedno z podstawowych praw człowieka, dotyczy prawa do swobodnego wypowiadania poglądów. Zagwarantowana przez dokumenty międzynarodowe i przepisy prawne poszczególnych państw demokratycznych. Konstytucja RP uznaje, że każdemu obywatelowi zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz zakazuje jakiejkolwiek cenzury środków masowego przekazu. Z wolnością słowa wiąże się prawo do informacji. Wolność słowa może być ograniczana ze względu na poszanowanie praw innych osób, ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę zdrowia i moralności.

Promocje