Haslo: Wojno Tadeusz Jerzy

Wojno Tadeusz Jerzy, ur. 20 III 1884, Warszawa, zm. 2 XI 1971, tamże, krystalograf i petrograf; profesor SGGW i Politechniki Warsz.; prace z krystalografii, gł. metodyki pomiarów i obliczeń krystalograf.; badania skał metamorficznych Szwajcarii, marmurów i bazaltów Śląska.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSCENARIUSZ, zapis słowny będący podstawą do realizacji filmu, przedstawienia teatralnego lub estradowego, programu telewizyjnego lub radiowego. Obejmuje dialogi i opis istotnych wydarzeń. Opatrzony uwagami reżysera, operatora i scenografa tworzy scenopis, będący technicznym planem realizacji przedsięwzięcia.

Promocje