Haslo: Wojno Tadeusz Jerzy

Wojno Tadeusz Jerzy, ur. 20 III 1884, Warszawa, zm. 2 XI 1971, tamże, krystalograf i petrograf; profesor SGGW i Politechniki Warsz.; prace z krystalografii, gł. metodyki pomiarów i obliczeń krystalograf.; badania skał metamorficznych Szwajcarii, marmurów i bazaltów Śląska.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje