Haslo: Wojno Tadeusz Jerzy

Wojno Tadeusz Jerzy, ur. 20 III 1884, Warszawa, zm. 2 XI 1971, tamże, krystalograf i petrograf; profesor SGGW i Politechniki Warsz.; prace z krystalografii, gł. metodyki pomiarów i obliczeń krystalograf.; badania skał metamorficznych Szwajcarii, marmurów i bazaltów Śląska.Ostatnio czytane