Haslo: Wojnowo

Wojnowo, w. w woj. warm.-mazur. (pow. piski, gmina Ruciane-Nida), nad Krutynią; dawny klasztor żeński Staroobrzędowców (ok. 1847, rozbudowa po 1852) z molenną staroobrzędowców (1923–27); drewniana prawosł. cerkiew Zaśnięcia NMP (1922–27).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKULTURA MASOWA, ogół jednolitych form masowego uczestnictwa w kulturze, jednolitych wytworów kultury, użytkowanych współcześnie przez wielkie, zróżnicowane masy odbiorców. W węższym znaczeniu określenie form i treści przekazywanych i odbieranych przez środki masowego przekazu. Charakterystyczne cechy: poziom artystyczny dostosowany do tzw. przeciętnych gustów; mieszanie poziomów i gatunków artystycznych; preferowanie rozrywki kosztem bardziej wartościowych treści ideowych i oświatowych;

Promocje