Haslo: wojny niemiecko-duńskie

wojny niemiecko-duńskie 1848–50 i 1864, konflikty o księstwa Szlezwiku, Holsztyna i Lauenburga, połączone z Danią unią personalną, a zamieszkane w większości przez ludność niem.; 1848 powstanie Niemców w księstwach, poparte przez Prusy i Związek Niem.; pod presją Wielkiej Brytanii i Rosji — 1850 pokój przy utrzymaniu stanu sprzed 1848; dążenie Danii do inkorporacji Szlezwiku spowodowało 1864 agresję Prus i Austrii; pokonana Dania zrzekła się 3 księstw.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje