Haslo: wojny niemiecko-duńskie

wojny niemiecko-duńskie 1848–50 i 1864, konflikty o księstwa Szlezwiku, Holsztyna i Lauenburga, połączone z Danią unią personalną, a zamieszkane w większości przez ludność niem.; 1848 powstanie Niemców w księstwach, poparte przez Prusy i Związek Niem.; pod presją Wielkiej Brytanii i Rosji — 1850 pokój przy utrzymaniu stanu sprzed 1848; dążenie Danii do inkorporacji Szlezwiku spowodowało 1864 agresję Prus i Austrii; pokonana Dania zrzekła się 3 księstw.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWSTĘP LUB PRZEDMOWA, tekst umieszczony z reguły (nie zawsze) na początku utworu; napisany przez autora, wydawcę, tłumacza lub inną osobę; zawiera informacje dotyczące powstania utworu i problemów poruszanych przez autora, ewentualnie komentarz tłumacza itp. Wstęp jest pierwszym rozdziałem utworu, stanowi jego integralną część, zawiera najczęściej wprowadzenie w jego tematykę. Oba terminy bywają stosowane zamiennie.

Promocje