Haslo: wojny polsko-litewskie

wojny polsko-litewskie XIII–XIV w., starcia zbrojne pol.-litew. XIII–XIV w.; litewskie wyprawy rabunkowe na ziemie pol. w celu zdobycia łupów i jeńców (m.in. Lublin 1250, Płock 1260, 1266, 1286, Ujazdów 1262 — zabicie ks. Siemowita I, Kujawy 1269, 1292, Łęczyckie 1277, 1294, Sandomierskie 1283, Dobrzyń 1287, 1302, 1321–23, Sieradzkie i Kaliskie 1306–07, Mazowsze 1336–38, 1340, 1350) wywoływały odwetowe uderzenia siły pol.; zajęcie Rusi przez Kazimierza III Wielkiego doprowadziło do walk z księciem włodzimierskim Lubartem i jego braćmi 1349–66; wojny zakończyła wyprawa litew. na Lubelszczyznę 1376 i wyprawa pol.-węg. pod Bełz 1377.Ostatnio czytane