Haslo: wojny śląskie

wojny śląskie 1740–63, wojny Prus z Austrią o Śląsk; 1740–42 i 1744–45 stanowiły część wojny o sukcesję austriacką 1740–48: Prusy zagarnęły i następnie obroniły prawie cały Śląsk (bez księstwa cieszyńskiego i opawskiego); 1756–63 (wojna siedmioletnia) zakończona zatwierdzeniem zdobyczy pruskich (pokoje: w Dreźnie i Hubertusburgu).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowAUTOR, osoba (lub ciało zbiorowe - organizacja, instytucja, grupa osób) będąca głównym twórcą intelektualnej czy też artystycznej zawartości utworu, Z różnej formy autorstwa wynika indywidualna (autorstwo indywidualne) lub zbiorowa (autorstwo korporatywne) odpowiedzialność za treść i formę utworu, a także zakres pożytków wynikających z prawa autorskiego.

Promocje