Haslo: wojny śląskie

wojny śląskie 1740–63, wojny Prus z Austrią o Śląsk; 1740–42 i 1744–45 stanowiły część wojny o sukcesję austriacką 1740–48: Prusy zagarnęły i następnie obroniły prawie cały Śląsk (bez księstwa cieszyńskiego i opawskiego); 1756–63 (wojna siedmioletnia) zakończona zatwierdzeniem zdobyczy pruskich (pokoje: w Dreźnie i Hubertusburgu).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBAZA DANYCH, database, inform. zbiór wzajemnie powiązanych danych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym ich definiowanie, wykorzystywanie, modyfikowanie, przeszukiwanie z uwzględnieniem różnych kryteriów (np. informacje o zbiorach bibliotecznych w katalogu komputerowym). Powiązanie tematycznie dane są grupowane w jednostki zwane rekordami i zapamiętywane w plikach.

Promocje