Haslo: Wolniewicz Bogusław

Wolniewicz Bogusław, ur. 22 IX 1927, Toruń, filozof; profesor Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się filozofią współcz. gł. L. Wittgensteina, aksjologią, metafizyką, filozofią wartości i filozofią religii; Rzeczy i fakty, Ontologia sytuacji.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKODEKS (lać. codex pień drzewa, kloc), forma materialna książki powstała u schyłku czasów antycznych na miejsce zwoju, stosowana jest do dnia dzisiejszego. Najwcześniejszymi postaciami kodeksu były związane ze sobą tabliczki woskowe, potem podobnie składane karty z papirusu i pergaminu. Tworzone składki o różnej liczbie kart przytwierdzano do drewnianych okładek. Kodeks upowszechnił się w IV i V w. wraz ze wzrostem zastosowania pergaminu jako materiału pisarskiego.

Promocje