Haslo: Wolniewicz Bogusław

Wolniewicz Bogusław, ur. 22 IX 1927, Toruń, filozof; profesor Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się filozofią współcz. gł. L. Wittgensteina, aksjologią, metafizyką, filozofią wartości i filozofią religii; Rzeczy i fakty, Ontologia sytuacji.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowODSYŁACZ, zapis pomocniczy stosowany w bibliografiach, indeksach, encyklopediach, słownikach, prowadzący do określonego terminu. Zaopatrzony jest w zwrot "zob." (odsyłacz ogólny i całkowity), "zob. też" (odsyłacz uzupełniający) lub znak graficzny (gwiazdka, litera liczba, strzałka itp.).

Promocje