Haslo: Wolniewicz Bogusław

Wolniewicz Bogusław, ur. 22 IX 1927, Toruń, filozof; profesor Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się filozofią współcz. gł. L. Wittgensteina, aksjologią, metafizyką, filozofią wartości i filozofią religii; Rzeczy i fakty, Ontologia sytuacji.Ostatnio czytane