Haslo: Wolniewicz Bogusław

Wolniewicz Bogusław, ur. 22 IX 1927, Toruń, filozof; profesor Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się filozofią współcz. gł. L. Wittgensteina, aksjologią, metafizyką, filozofią wartości i filozofią religii; Rzeczy i fakty, Ontologia sytuacji.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje