Haslo: wolsztyński, powiat

wolsztyński, powiat, pow. ziemski w zachodniej części woj. wielkopol.; dzieli się na 3 gminy; siedziba starostwa w jedynym mieście powiatu — Wolsztynie; równinny i pagórkowaty; gł. rz.: Obra; liczne jeziora; lesistość ponad 30%; region roln. i turyst.-wypoczynkowy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKULTURA OBRAZKOWA, kultura wizualna, często stosowane określenie dla tendencji we współczesnej kulturze masowej, w której dominują formy wizualne, głównie film, telewizja, plakat, literatura w postaci komiksu.

Promocje