Haslo: wolsztyński, powiat

wolsztyński, powiat, pow. ziemski w zachodniej części woj. wielkopol.; dzieli się na 3 gminy; siedziba starostwa w jedynym mieście powiatu — Wolsztynie; równinny i pagórkowaty; gł. rz.: Obra; liczne jeziora; lesistość ponad 30%; region roln. i turyst.-wypoczynkowy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRAWO DO INFORMACJI, jedno z podstawowych praw obywatelskich, zagwarantowane dokumentami międzynarodowymi oraz przepisami prawnymi poszczególnych państw demokratycznych. Oznacza, że każdy człowiek ma prawo otrzymywać i przekazywać informacje i idee bez ingerencji władz publicznych. Ma też prawo do dostępu do informacji o działalności organów publicznych. Prawo do informacji może być ograniczone tylko ze względu na ochronę praw i wolności innych ludzi oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu państwa.

Promocje