Haslo: wolsztyński, powiat

wolsztyński, powiat, pow. ziemski w zachodniej części woj. wielkopol.; dzieli się na 3 gminy; siedziba starostwa w jedynym mieście powiatu — Wolsztynie; równinny i pagórkowaty; gł. rz.: Obra; liczne jeziora; lesistość ponad 30%; region roln. i turyst.-wypoczynkowy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowAPARAT NAUKOWY WYDAWNICTWA, zespól elementów wydawnictwa (publikacji naukowej) stanowiących wskazanie zródłowych materiałów cytowanych, omawianych bądź wykorzystanych przez autora Należą tu m i n. przypisy bibliografia załącznikowa, indeksy, a w przypadku publikacji opracowanych metodą hipertekstu także np. odnośniki do innych tekstów.

Promocje