_
Slownik terminowKOMPUTEROWE SYSTEMY BIBLIOTECZNE, specjalistyczne programy (zestawy programów) informatyczne automatyzuj±ce procesy biblioteczne. W polskich bibliotekach szkolnych najpopularniejszy jest system Biblioteka Szkolna - MOL (producent: firma MOL-Systemy Informatyczne), w mniejszym stopniu stosowany jest też program:

Promocje