Haslo: Wołgodońsk

Wołgodońsk, Wołgodọnsk, m. w Rosji (obw. rostowski), nad Zbiornikiem Cymlańskim na Donie; 168 tys. mieszk. (2005); port śródlądowy; przemysł maszyn., chem., elektrotechniczny, spoż., miner.; muzeum.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowISSN (International Standard Serial Number, Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego), symbol nadawany każdemu wydawnictwu ciągłemu, złożony z dwu 4-cyfrowych części połączonych łącznikiem; obowiązuje od 1975 (norma ISO), w Polsce od 1977.

Promocje