Haslo: współczynnik bezpieczeństwa

współczynnik bezpieczeństwa, stopień bezpieczeństwa, stopień pewności, techn. dla danego elementu konstrukcji stosunek granicznej wartości naprężenia (wytrzymałość na rozciąganie, na zmęczenie, granica plastyczności) do rzeczywistej wartości naprężenia występującego w tym elemencie; określa zapas bezpieczeństwa konstrukcji; wartości w.b., przyjmowane w obliczeniach wytrzymałościowych, zależą od rodzaju materiału, rodzaju konstrukcji oraz sposobu jej obciążenia; odwrotność w.b. oznacza stopień wykorzystania wytrzymałościowych właściwości materiału i jest miarą wytężenia.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRĘDKOŚĆ CZYTANIA, pomiar sprawności cichego czytania; wyrażana w liczbie słów przeczytanych w ciągu minuty (stosuje się teksty publicystyczne lub popularnonaukowe o średnim poziomie trudności). Klasyfikacja: 170-200 - bardzo wolno, 230-250 - przeciętnie, 300-350 - średnio szybko, 450-550-bardzo szybko, 550-650 - wybitnie. Przeciętna prędkość czytania - 230-250.

Promocje