Haslo: współczynnik bezpieczeństwa

współczynnik bezpieczeństwa, stopień bezpieczeństwa, stopień pewności, techn. dla danego elementu konstrukcji stosunek granicznej wartości naprężenia (wytrzymałość na rozciąganie, na zmęczenie, granica plastyczności) do rzeczywistej wartości naprężenia występującego w tym elemencie; określa zapas bezpieczeństwa konstrukcji; wartości w.b., przyjmowane w obliczeniach wytrzymałościowych, zależą od rodzaju materiału, rodzaju konstrukcji oraz sposobu jej obciążenia; odwrotność w.b. oznacza stopień wykorzystania wytrzymałościowych właściwości materiału i jest miarą wytężenia.Ostatnio czytane