Haslo: bezprawność

bezprawność, cecha zachowania się człowieka polegająca na sprzeczności tego zachowania z normą prawną; w prawie karnym — element definicji przestępstwa.Ostatnio czytane