Haslo: Wujing

Wujing, Pięcioksiąg konfucjański, klasyczne dzieło chińskie, zespół pism kanonicznych konfucjanizmu; składa się z 5 ksiąg, których autorstwo lub redakcję przypisuje się Konfucjuszowi; składa się z 5 ksiąg: Yijing (Księga przemian), Shujing (Księga dawnych dokumentów), Shijing (Księga pieśni), Liji (Księgi obrzędów) oraz Chunqiu (Wiosny i jesienie); po raz pierwszy nazwa Wujing pojawiła się 51 r. p.n.e. za panowania cesarza Xuana z dynastii Han Zachodniej (Wcześniejszej).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowNORMA, dokument techniczno-prawny; urzędowy lub zwyczajowy przepis ustalający obowiązkowe właściwości wyrobów, sposób wykonania określonych czynności.

Promocje