Haslo: Wujing

Wujing, Pięcioksiąg konfucjański, klasyczne dzieło chińskie, zespół pism kanonicznych konfucjanizmu; składa się z 5 ksiąg, których autorstwo lub redakcję przypisuje się Konfucjuszowi; składa się z 5 ksiąg: Yijing (Księga przemian), Shujing (Księga dawnych dokumentów), Shijing (Księga pieśni), Liji (Księgi obrzędów) oraz Chunqiu (Wiosny i jesienie); po raz pierwszy nazwa Wujing pojawiła się 51 r. p.n.e. za panowania cesarza Xuana z dynastii Han Zachodniej (Wcześniejszej).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje