Haslo: Wujing

Wujing, Pięcioksiąg konfucjański, klasyczne dzieło chińskie, zespół pism kanonicznych konfucjanizmu; składa się z 5 ksiąg, których autorstwo lub redakcję przypisuje się Konfucjuszowi; składa się z 5 ksiąg: Yijing (Księga przemian), Shujing (Księga dawnych dokumentów), Shijing (Księga pieśni), Liji (Księgi obrzędów) oraz Chunqiu (Wiosny i jesienie); po raz pierwszy nazwa Wujing pojawiła się 51 r. p.n.e. za panowania cesarza Xuana z dynastii Han Zachodniej (Wcześniejszej).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowNOŚNIK DANYCH, inform. ośrodek przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli). Zapisanie jakiegoś symbolu na nośniku danych polega na wywołaniu w nim określonej, lokalnej zmiany jego właściwości (np. w przypadku materiału magnetycznego zmianie ulega namagnesowanie jego fragmentu). Nośnikami danych dla komputera są m.in.: tranzystorowa pamięć operacyjna, dyski magnetyczne i CD-ROM.

Promocje