Haslo: wulkan

wulkan, miejsce wydobywania się na powierzchnię Ziemi (także powierzchnię innych planet i ich satelitów) produktów erupcji: lawy (wulkan lawowy), materiałów piroklastycznych (wulkan pyłowy, szlakowy) oraz gazów wulkanicznych (wulkan gazowy); potocznie wulkanem nazywa się wzniesienie powstałe wskutek nagromadzenia się produktów erupcji wokół krateru lub szczeliny; jest to zwykle stożkowata góra (zwana także wulkanem) z kraterem na szczycie; magma dopływa do ujścia zwanego kraterem z położonej pod nim komory magmowej (zbiornik magmy) poprzez komin wulkaniczny; rozróżnia się wulkany czynne, wygasłe i drzemiące (przez długi czas nieczynne).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, pojęcie stosowane od lat 70. dla określania nowego typu społeczeństwa kształtującego się w krajach postindustrialnych, w których większość dochodu narodowego zaczęła powstawać w szeroko rozumianym sektorze informacyjnym, a zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu stały się czynnikiem konkurencyjności. Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego to m.in.: powszechny dostęp do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarty i równy dla wszystkich dostęp do sieci komputerowych, funkcjonowanie struktur technicznych (np. lokalne infostrady światłowodowe) umożliwiających funkcjonowanie i konkurowanie podmiotu na rynku bez względu na miejsce pobytu.

Promocje