Haslo: wulkan

wulkan, miejsce wydobywania się na powierzchnię Ziemi (także powierzchnię innych planet i ich satelitów) produktów erupcji: lawy (wulkan lawowy), materiałów piroklastycznych (wulkan pyłowy, szlakowy) oraz gazów wulkanicznych (wulkan gazowy); potocznie wulkanem nazywa się wzniesienie powstałe wskutek nagromadzenia się produktów erupcji wokół krateru lub szczeliny; jest to zwykle stożkowata góra (zwana także wulkanem) z kraterem na szczycie; magma dopływa do ujścia zwanego kraterem z położonej pod nim komory magmowej (zbiornik magmy) poprzez komin wulkaniczny; rozróżnia się wulkany czynne, wygasłe i drzemiące (przez długi czas nieczynne).Ostatnio czytane