Haslo: wulkan błotny

wulkan błotny, pseudowulkan, wzniesienie w kształcie ściętego stożka lub kopca (wys. 5–500 m), występujące na lądzie, utworzone z błotnistej mieszaniny piasku, iłu, pojedynczych bloków skalnych i wody, niekiedy z niewielkim dodatkiem ropy naft.; powstaje na terenach roponośnych (m. in. na Kaukazie, w Rumunii) wskutek erupcji zgromadzonych pod ciśn. węglowodorów (gł. metanu), pochodzących z głęb. 8–12 km.Ostatnio czytane