_
Slownik terminowKONTO UŻYTKOWNIKA, user account, inform, wpis w systemowym wykazie użytkowników, uprawniający odnotowaną w nim osobę do pracy w sieci komputerowej. (administrator sieci)

Promocje