Haslo: wulkan eksplozywny

wulkan eksplozywny, wulkan wyrzucający oprócz produktów gazowych gł. materiały piroklastyczne, niekiedy także niewielkie ilości lawy; wybuchy w.e. są zwykle bardzo gwałtowne.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMEDIA, środki przekazu, określenie systemów i narzędzi przekazywania informacji oraz treści rozrywkowych w postaci zapisów tekstowych, wizualnych i audialnych (np. gazety, czasopisma, książki, radio, "telewizja, sprzęt wideo, bilboardy, filmy, płyty). Media o największym zasięgu zwane są środka-mi masowego przekazu (mass mediami).

Promocje