Haslo: wulkan eksplozywny

wulkan eksplozywny, wulkan wyrzucający oprócz produktów gazowych gł. materiały piroklastyczne, niekiedy także niewielkie ilości lawy; wybuchy w.e. są zwykle bardzo gwałtowne.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowUSTAWA O BIBLIOTEKACH, podstawa prawna funkcjonowania bibliotek w Polsce, uchwalona w 1997 r., określa typy bibliotek, sposoby ich zakładania i likwidowania, określa ich podstawowe zadania, powołuje Krajową Radę Biblioteczną, która jest koordynatorem ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych.

Promocje