_
Slownik terminowKOLUMNA poligr. odpowiednio uformowany (przełamany) skład tekstu i ilustracji, odpowiadający jednej stronicy książki, czasopisma lub gazety. Kolumna składa się z jednego lub kilku łamów.

Promocje