Haslo: wulkanizm

wulkanizm, zespół procesów związanych z przemieszczaniem się magmy z głębokich stref skorupy ziemskiej lub z płaszcza ku powierzchni Ziemi, zakończony erupcją produktów płynnych (lawa), stałych (materiały piroklast.) lub gazowych (gazy wulk.) w atmosferze ziemskiej, wodzie lub pod lodem; w. ziemski rozwija się w ścisłej zależności od tektoniki płyt litosfery, w odróżnieniu od w. innych ciał Układu Słonecznego; współcz. aktywność wulk. przejawia się w młodych strefach fałdowych bądź też w obszarach głębokich stref uskokowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowUNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA, UKD, międzynarodowy system klasyfikacji rzeczowej nauk i dokumentów bibliotecznych, wykorzystywany w katalogach systematycznych, zbudowany na zasadzie podziału dziesiętnego; dzieli całość piśmiennictwa na 10 działów głównych (symbole od O do 9), każdy z działów zawiera 10 poddziałów itd.

Promocje