Haslo: wulkanologia

wulkanologia, dział geologii, nauka o wulkanach; obejmuje zagadnienia zwi±zane z genez± i rozwojem procesów wulk., ich następstwami w aspekcie przyr. i społ. oraz zapobieganiem katastrofalnym skutkom wybuchów wulkanicznych.Ostatnio czytane