Haslo: wulkanologia

wulkanologia, dział geologii, nauka o wulkanach; obejmuje zagadnienia związane z genezą i rozwojem procesów wulk., ich następstwami w aspekcie przyr. i społ. oraz zapobieganiem katastrofalnym skutkom wybuchów wulkanicznych.



Ostatnio czytane
_
Slownik terminow



KATALOG SYSTEMATYCZNY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według ustalonego schematu w wielostopniowym układzie logicznym działów oraz poddziałów o coraz węższym zakresie treściowym. Poddziały są współrzędne wobec siebie, a podrzędne wobec działów głównych. Najstarszy rodzaj katalogu rzeczowego, bardzo rozpowszechniony, zwłaszcza jego odmiana oparta na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Promocje