Haslo: wuwei

wuwei, wu-wei, w chiń. filozofii klas. zasada niedziałania, niesprzeciwiania się panującemu porządkowi przyrody i społeczeństwa, regulowanemu przez tao (bezosobowy ład przyrody).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPISMO: 1. Usystematyzowany zbiór znaków symbolicznych, obrazkowych, wyrazowych, sylabowych lub alfabetycznych, który pozwala na widzialne przedstawienie mowy pewnej grupy ludzi posługujących się konkretnym językiem. 2. Potocznie - czasopismo.

Promocje