Haslo: wuwei

wuwei, wu-wei, w chiń. filozofii klas. zasada niedziałania, niesprzeciwiania się panującemu porządkowi przyrody i społeczeństwa, regulowanemu przez tao (bezosobowy ład przyrody).Ostatnio czytane