Haslo: WWW

WWW, ang. World Wide Web [‘wszechświatowa pajęczyna’], inform. system powiązanych ze sobą informacji (hipertekst) udostępnianych w sieci Internet w postaci tzw. stron; do wyszukiwania i przeglądania tych informacji służą programy zw. przeglądarkami WWW.Ostatnio czytane