Haslo: WWW

WWW, ang. World Wide Web [‘wszechświatowa pajęczyna’], inform. system powiązanych ze sobą informacji (hipertekst) udostępnianych w sieci Internet w postaci tzw. stron; do wyszukiwania i przeglądania tych informacji służą programy zw. przeglądarkami WWW.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowERRATA, wykaz błędów i pomyłek dostrzeżonych w trakcie drukowania (lub bezpośrednio po jego zakończeniu) wydawnictwa, opublikowany (wraz ze sprostowaniem) na końcowych stronach lub w postaci osobnej kartki.

Promocje