Haslo: wybierak

wybierak, łącznik elektr. wielopozycyjny sterowany elektrycznie; stosowany (gł. w łącznicach telefonicznych automatycznych) do łączenia określonego (wybranego) przewodu elektr. wejściowego (lub grupy przewodów) z określonym przewodem (przewodami) wyjściowym.Ostatnio czytane