Haslo: wybieranie kopaliny

wybieranie kopaliny, górn. proces obejmujący urabianie kopaliny, ładowanie i transport urobku, a także zabezpieczanie wyrobiska obudową kopalnianą oraz jego likwidację.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje