Haslo: wyboczenie

wyboczenie, techn. wygięcie pręta związane z przejściem elementu konstrukcyjnego ze stanu równowagi statecznej w stan niestateczny; największa wartość siły ściskającej (działającej wzdłuż osi), przy której pręt pozostaje prosty jest zw. wartością siły kryt.; po jej przekroczeniu oś pręta ulega zgięciu, co zwykle jest równoznaczne z utratą stateczności konstrukcji i jej zniszczeniem.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowUSTAWA O BIBLIOTEKACH, podstawa prawna funkcjonowania bibliotek w Polsce, uchwalona w 1997 r., określa typy bibliotek, sposoby ich zakładania i likwidowania, określa ich podstawowe zadania, powołuje Krajową Radę Biblioteczną, która jest koordynatorem ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych.

Promocje