Haslo: aksjomat wyboru

aksjomat wyboru, pewnik wyboru, mat. jeden z aksjomatów teorii mnogości: z każdego zbioru należącego do rodziny R, złożonej ze zbiorów niepustych i rozłącznych, można wybrać po jednym elemencie; sformułowany 1904 (E. Zermelo); 1938 K. Gödel udowodnił niesprzeczność a.w. z innymi aksjomatami teorii mnogości.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTANIE, proces psychofizyczny polegający na przyswajaniu treści wyrażonych za pomocą umownych znaków graficznych. Rodzaje: integralne (całościowe) - poznawanie pełnego tekstu; selektywne (wybiórcze) - wyszukiwanie w tekście fragmentów lub słów związanych z określonym tematem; pobieżne (przegląd) - ogólne zapoznanie się z tekstem.

Promocje