Haslo: wybroczyny

wybroczyny, med. drobne, punkcikowate wynaczynienia krwi w skórze, śluzówkach, narządach wewn.; powstają w przebiegu różnych chorób, np. szkorbutu, płonicy, w małopłytkowości, zatruciach lub urazach.Ostatnio czytane