Haslo: wybrzeże dalmatyńskie

wybrzeże dalmatyńskie, geol. typ wybrzeża mor. charakteryzujący się występowaniem licznych wąskich wysp (szczytowe partie głęboko zanurzonego pasma górskiego), wydłużonych w kierunku równoległym do ogólnego przebiegu linii brzegowej; występuje np. w Dalmacji i Kalifornii.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowEKSLIBRIS (lać. ex libris 'z książek'), artystycznie skomponowany znak własnościowy książki z nazwiskiem i symbolicznym znakiem właściciela lub nazwą instytucji, odbity na kartce przyklejanej na wewnętrzną stronę okładki; historycznie pełnił funkcje użytkowe, obecnie jest formą grafiki artystycznej.

Promocje