Haslo: wybrzeże dalmatyńskie

wybrzeże dalmatyńskie, geol. typ wybrzeża mor. charakteryzujący się występowaniem licznych wąskich wysp (szczytowe partie głęboko zanurzonego pasma górskiego), wydłużonych w kierunku równoległym do ogólnego przebiegu linii brzegowej; występuje np. w Dalmacji i Kalifornii.Ostatnio czytane