Haslo: wybuch jądrowy

wybuch jądrowy, gwałtowne wydzielenia ogromnej ilości energii w wyniku niekontrolowanej reakcji łańcuchowej rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich lub syntezy jąder pierwiastków lekkich, wywołanej w ładunku jądrowym; skutkami wybuchu jądrowego są: fala uderzeniowa, powodująca zniszczenie obiektów, promieniowanie cieplne, wywołujące pożary i oparzenia, promieniowanie jonizujące, działające na organizmy żywe.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSAMOKSZTAŁCENIE, samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności lub sprawności praktycznej z określonej dziedziny (dziedzin), prowadzone świadomie (z ewentualnym wykorzystaniem różnych form pomocy osób i instytucji) w celu np. wzbogacenia osobowości, doskonalenia pracy zawodowej, twórczego uczestniczenia w kulturze, rozwiązywania problemów osobistych. (warsztat samodzielnej pracy ucznia)

Promocje