Haslo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna (WSiP), utw. 1974 w Warszawie; połączono Państw. Zakłady Wydawnictw Szkolnych (zał. 1945) z wydzielonymi z nich 1951 Państw. Wydawnictwami Szkolnictwa Zaw.; od 1999 spółka akcyjna; 2004 sprywatyzowane; literatura edukacyjna; podręczniki, materiały pomocnicze i opracowania tematyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; lektury szkolne (również w językach obcych); programy komputerowe; literatura nauk., popularnonauk., dydaktyczna, metodyczna, poradniki z wszystkich dziedzin wiedzy; atlasy roślin i zwierząt; materiały do nauki języków obcych; encyklopedie specjalistyczne, słowniki językowe i tematyczne, czasopisma pedagogiczne.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFOSTRADA, autostrada telekomunikacyjna, autostrada informatyczna, określenia stosowane do idei politycznych i gospodarczych, których ostatecznym celem jest zapewnienie powszechnej dostępności światowych sieci komputerowych. Służyć ma temu m.in. idea ogromnej sieci światłowodowej oplatającej cały glob, umożliwiającej szybki przepływ wszelkich informacji przetworzonych na zapis cyfrowy.

Promocje