Haslo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna (WSiP), utw. 1974 w Warszawie; połączono Państw. Zakłady Wydawnictw Szkolnych (zał. 1945) z wydzielonymi z nich 1951 Państw. Wydawnictwami Szkolnictwa Zaw.; od 1999 spółka akcyjna; 2004 sprywatyzowane; literatura edukacyjna; podręczniki, materiały pomocnicze i opracowania tematyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; lektury szkolne (również w językach obcych); programy komputerowe; literatura nauk., popularnonauk., dydaktyczna, metodyczna, poradniki z wszystkich dziedzin wiedzy; atlasy roślin i zwierząt; materiały do nauki języków obcych; encyklopedie specjalistyczne, słowniki językowe i tematyczne, czasopisma pedagogiczne.Ostatnio czytane