Haslo: wiązanie wysokoenergetyczne

wiązanie wysokoenergetyczne, wiązanie makroenergetyczne, biochem. wiązanie chem., którego rozkład uwalnia w komórkach organizmów żywych znaczne ilości energii swobodnej; np. wiązanie fosforanowe w ATP.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPRAWA WYDAWNICTWA, zewnętrzna osłona wydawnictwa. W przypadku książki składa się z grzbietu i okładzin (okładek). W przypadku wydawnictw na nośnikach optycznych i magnetycznych ma najczęściej postać pudełka (plastikowego lub kartonowego), czasem tekturowej lub foliowej koperty, etui itp. Oprawa służy także ozdobie, jest nośnikiem informacji o wydawnictwie.

Promocje