Haslo: będziński, powiat

będziński, powiat, pow. ziemski w środkowej części woj. śląskiego; dzieli się na 8 gmin; siedziba starostwa w Będzinie, inne m.: Czeladź, Wojkowice, Siewierz; pagórkowaty; gł. rz.: Czarna Przemsza, Brynica; region przem.-roln.; złoża węgla kam. i dolomitu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG SYSTEMATYCZNY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według ustalonego schematu w wielostopniowym układzie logicznym działów oraz poddziałów o coraz węższym zakresie treściowym. Poddziały są współrzędne wobec siebie, a podrzędne wobec działów głównych. Najstarszy rodzaj katalogu rzeczowego, bardzo rozpowszechniony, zwłaszcza jego odmiana oparta na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Promocje