Haslo: Wyżykowski Jan

Wyżykowski Jan, ur. 31 III 1917, Haczów k. Brzozowa, zm. 29 X 1974, Warszawa, geolog; pracownik Państw. Inst. Geol.; kierował zespołem badawczym, który odkrył (1957) złoża rud miedzi w rejonie Lubina (Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje