Haslo: Zadar

Zadar, m. w Chorwacji w Dalmacji, nad M. Adriatyckim; 72 tys. mieszk. (2005); port handl. (przeładunki 450 tys. t, 2007), pasażerski i rybacki; przemysł spoż. (rybny, spirytusowy — likier Maraskino), chem., włók., odzieżowy, skórz., metal., stoczn.; szkoła wyższa — oddział Chorw. AN; kąpielisko mor.; muzeum; rzymska Colonia Iulia Iader; XV–XVIII w. pod władzą Wenecji; ruiny budowli rzymskich; rom. katedra (XII–XIII w.); kościoły przedrom., rom. i got., m.in. Sv. Donata (IX w.) i Sv. Krševana (XIIw.); renes. loggia (XVI w.); barok. pałace (XVII w.); arsenał.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMPUTER, urządzenie do elektronicznego przetwarzania informacji i wykonywania obliczeń. Pierwszy elektroniczny komputer zademonstrowano w r. 1946 na Uniwersytecie w Pensylwanii (zawierał ok. 18 tyś. lamp elektronowych). Od 1. 50. ma miejsce ciągły rozwój techniki komputerowej. Znacznie przybrał on na sile w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, wraz z wyprodukowaniem mikroprocesora, a następnie skonstruowaniem komputera osobistego (personal computer). Postęp w rozwoju komputerów (jego skala i prędkość) nie ma równego sobie w technice. Nową jakość w wykorzystaniu komputera osobistego przyniosła sieć Internet. Komputer zmienił i wciąż zmienia wszystkie dziedziny życia.

Promocje