Haslo: Zagłębocze

Zagłębocze, jez. krasowe na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej (woj. lubel.), na wys. 166 m; pow. 59 ha, maks. głęb. 23,3 m; najbliżej położona wieś — Zagłębocze.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRĘDKOŚĆ CZYTANIA, pomiar sprawności cichego czytania; wyrażana w liczbie słów przeczytanych w ciągu minuty (stosuje się teksty publicystyczne lub popularnonaukowe o średnim poziomie trudności). Klasyfikacja: 170-200 - bardzo wolno, 230-250 - przeciętnie, 300-350 - średnio szybko, 450-550-bardzo szybko, 550-650 - wybitnie. Przeciętna prędkość czytania - 230-250.

Promocje