Haslo: Zagłębocze

Zagłębocze, jez. krasowe na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej (woj. lubel.), na wys. 166 m; pow. 59 ha, maks. głęb. 23,3 m; najbliżej położona wieś — Zagłębocze.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowISSN (International Standard Serial Number, Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego), symbol nadawany każdemu wydawnictwu ciągłemu, złożony z dwu 4-cyfrowych części połączonych łącznikiem; obowiązuje od 1975 (norma ISO), w Polsce od 1977.

Promocje