Haslo: „biali”

„biali”, obóz polityczny liberalnego ziemiaństwa, burżuazji i inteligencji w Królestwie Polskim 1861–64; przeciwni zarówno ugodowej polityce A. Wielopolskiego, powstańczym dążeniom oraz radykalizmowi społecznemu „czerwonych”; liczyli na skuteczność petycji, pokojowych manifestacji patriotycznych oraz pracy organicznej; III 1863 przystąpili do powstania i doprowadzili do dyktatury M. Langiewicza; wiązali losy walki z interwencją dyplomatyczną Zachodu; główni działacze: L. Kronenberg (przywódca organu kierowniczego „białych”, tzw. Dyrekcji), K. Majewski, K. Ruprecht.Ostatnio czytane