Haslo: biała szlachetna koza

biała szlachetna koza, niem. rasa kóz typu mlecznego; bezroga; wys. w kłębie do 90 cm, masa ciała kozłów nawet ponad 100 kg; sierść krótka biała.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRASA, wszelkie publikacje periodyczne ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, a w szczególności gazety i "czasopisma, "serwisy agencyjne, biuletyny, audycje radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe. W węższym znaczeniu (także potocznym) tylko wydawnictwa periodyczne w postaci druków, wydawane i rozpowszechniane pod stałymi tytułami, opatrzone numerem bieżącym i datą, zajmujące się aktualnymi wydarzeniami i problemami z różnych dziedzin. Do prasy zalicza się też czasopiśmiennictwo naukowe i fachowe. Prasa jest jednym z najważniejszych środków komunikacji masowej (środki masowego przekazu).

Promocje