Haslo: zapalenie

zapalenie, med. zespół miejscowych odczynów ustroju na bodziec zapaleniotwórczy, np. bakteryjny, chem., termiczny, mech.; przekrwienie obszaru objętego z., obrzmienie, wzrost temp., ból, upośledzenie czynności.Ostatnio czytane