Haslo: biała ostroucha świnia

biała ostroucha świnia, niemiecka biała szlachetna świnia, niem. rasa świń; wyhodowana w XIX w., pocz. tłuszczowo-mięsna, ob. mięsna; masa ciała ponad 200 kg; używana do krzyżowania z innymi rasami.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMATERIAŁY POMOCNICZO-INFORMACYJNE, części składowe wydawnictw, zwłaszcza książki, czasopisma, tekstów zapisanych na nośnikach elektronicznych, ułatwiające korzystanie z zawartości treściowej wydawnictw (np. słownik użytych terminów, wykaz skrótów, spis treści, streszczenie, paginacja, żywa pagina, indeksy).

Promocje