Haslo: zapłodnienie podwójne

zapłodnienie podwójne, bot. wprowadzenie do woreczka zalążkowego roślin okrytozalążkowych przez łagiewkę pyłkową dwóch komórek plemnikowych; jedna łączy się z komórką jajową, tworząc zarodek, druga z komórką wtórną, zapoczątkowując rozwój bielma.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowHASŁO: 1. bibliogr. wyraz lub wyrazy wysunięte na czoło pozycji i decydujące o jej zaszeregowaniu w "katalogu bibliotecznym, "bibliografii, słowniku, encyklopedii. Hasłem może być nazwa autora indywidualnego (hasło autorskie), autora zbiorowego (hasło korporatywne) lub wyraz (wyrazy) z tytułu dokumentu (hasło tytułowe, stosowane w przypadku prac anonimowych i "prac zbiorowych). 2. password, inform. tajny napis używany do sprawdzenia tożsamości lub umożliwiający wykonywanie w systemie działań przysługujących danemu użytkownikowi; chroni zasoby sieci komputerowych przed osobami nieupoważnionymi.

Promocje