Haslo: zapłodnienie podwójne

zapłodnienie podwójne, bot. wprowadzenie do woreczka zalążkowego roślin okrytozalążkowych przez łagiewkę pyłkową dwóch komórek plemnikowych; jedna łączy się z komórką jajową, tworząc zarodek, druga z komórką wtórną, zapoczątkowując rozwój bielma.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje