Haslo: „Zaranie”

„Zaranie”, tygodnik społ.-polit. i gosp., wyd. 1907–15 w Warszawie przez M. Malinowskiego; skupiało grupę działaczy ruchu lud. w Królestwie Pol.; propagowało nowoczesne metody uprawy ziemi, zachęcało do tworzenia kółek roln. i kooperatyw handl.-przetwórczych, patronowało szkołom roln. dla młodzieży polskiej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSŁOWNIK, zbiór wyrazów lub pojęć danego języka uszeregowanych najczęściej alfabetycznie, z wyjaśnieniem znaczeń w tym samym lub innym języku. W większych słownikach podawane bywają także inne informacje, np. wymowa, etymologia, cytaty ilustrujące użycie, synonimy. Rodzaje słowników: rzeczowe- poświęcone określonym dziedzinom wiedzy (np. medyczny, muzyczny, techniczny) oraz językowe: ogólne (np. Słownik języka polskiego), specjalne (np. Słownik wyrazów obcych) i przekładowe (np. słownik polsko-niemiecki).

Promocje