Haslo: Zarieczny

Zarieczny, Zariecznyj, dawniej Penza-19, m. w Rosji (obw penzeński); 62 tys. mieszk. (2005); powstało 1958 jako miasto zamknięte; ośr. mieszkaniowy i nauk.-przem.; Nauk.-Produkcyjne Zjednoczenie Start.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA PIĘKNA, część piśmiennictwa, w której (w przeciwieństwie do tekstów o charakterze prak-tycznoinformacyjnym, naukowym itp.) dominuje funkcja estetyczna (język wzbogacony środkami artystycznymi, fikcja literacka).

Promocje