Haslo: Zawadówka

Zawadówka, w. w woj. lubel. (pow. krasnostawski, gmina Rejowiec), na Pagórach Chełmskich; zakłady przemysłu drzewnego (tarcica, płyty meblowe i in.); linia szerokotorowa Z.–Chełm–Dorohusk (z przedłużeniem na Ukrainę).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWOLNOŚĆ SŁOWA, jedno z podstawowych praw człowieka, dotyczy prawa do swobodnego wypowiadania poglądów. Zagwarantowana przez dokumenty międzynarodowe i przepisy prawne poszczególnych państw demokratycznych. Konstytucja RP uznaje, że każdemu obywatelowi zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz zakazuje jakiejkolwiek cenzury środków masowego przekazu. Z wolnością słowa wiąże się prawo do informacji. Wolność słowa może być ograniczana ze względu na poszanowanie praw innych osób, ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę zdrowia i moralności.

Promocje